Horizontaal toezicht


YOZ heeft een convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. In plaats van achteraf elke individuele aangifte te controleren, heeft de Belastingdienst vooraf onze systemen en werkwijzen positief beoordeeld en zijn wij in staat om een constante goede kwaliteit van aangiften te leveren. Daardoor acht de Belastingdienst achteraf controleren als overbodig. De Belastingdienst blijft overigens steekproefsgewijs ook cliënten die vallen onder het Horizontaal Toezicht controleren.
In de praktijk betekent deze manier van samenwerken, dat we vooraf met de Belastingdienst overleggen over een fiscaal ingenomen standpunt in de aangifte en niet achteraf. Dat heeft als voordeel dat het standpunt wordt beoordeeld op basis van de nu bekende informatie en omstandigheden. In de bestaande situatie, waarbij achteraf wordt overlegd, kunnen inzichten bij de Belastingdienst in de tijd veranderen, waardoor later anders naar een standpunt wordt gekeken. Horizontaal Toezicht voorkomt die situatie. De voorwaarden van de samenwerking tussen u, ons en de Belastingdienst liggen vast in de ‘Leidraad voor Horizontaal Toezicht’.

Voordelen Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht levert u een aantal voordelen op. Wij zetten de belangrijkste voor u hieronder uiteen.
  • Omdat uw aangifte bij de Belastingdienst het stempel ‘aanvaardbaar’ krijgt, wordt deze veel sneller verwerkt. U heeft dus eerder duidelijkheid over uw aangifte.
  • De Belastingdienst controleert slechts steekproefsgewijs. Daardoor zijn er minder controles. Als een controle nodig blijkt te zijn, dan wordt deze veel sneller gestart en afgerond.
  • In de fiscale wetgeving is interpretatie mogelijk en nemen wij samen met u standpunten in voor een zo gunstig mogelijke afwikkeling van de aangifte binnen de wettelijke grenzen en ethiek. Onder Horizontaal Toezicht lichten we vooraf dat standpunt toe als we inschatten dat de Belastingdienst er anders over zou kunnen denken. De Belastingdienst beoordeelt het ingenomen standpunt vervolgens met de kennis van dit moment. Daardoor weet u sneller waar u aan toe bent.
  • Wij hebben vaste contactpersonen bij de Belastingdienst. Daardoor verloopt de communicatie veel directer en sneller.
  • De Belastingdienst stelt snel een definitieve aanslag vast.
  • Wanneer u onverhoopt betalingsproblemen heeft, zullen verzoeken om betalingsregelingen soepeler worden afgewerkt en geaccepteerd en kan sneller in contact worden getreden met de invorderaar.

Deelnemen aan Horizontaal Toezicht

Het is uw keuze of u deel wilt nemen aan Horizontaal Toezicht. Wilt u deelnemen dan zullen wij voor u een zogenaamde deelnemersverklaring opstellen. Hierin verklaart u dat u op basis van begrip, vertrouwen en transparantie een relatie wil aangaan met ons en de Belastingdienst. Deelname aan Horizontaal Toezicht stelt eisen aan uw administratie. Wij helpen u graag beoordelen of uw administratie goed op orde is. Wilt u deelnemen aan Horizontaal Toezicht of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij YOZ.