Uw administratie online

Uw administratie online

YOZ maakt voor de financiële administratie en de salarisadministratie gebruik van het online boekhoudpakket Exact online. Voordeel hiervan is dat wij allerlei vormen van samenwerking kunnen aanbieden. U doet uw administratie zover u wilt en de rest doet YOZ.  

U krijgt een gebruikersaccount/ App van Exactonline zodat u 24/7 de cijfers paraat heeft, bonnetjes kunt uploaden en de aangiften en facturen kunt goedkeuren. En u krijgt van ons een emailadres waar u alle facturen naar kunt doorsturen zodat deze zichtbaar worden in uw administratie.

Wij kunnen u ook ondersteunen in de overige modules van Exactonline zoals de handelsmodule en uren & facturen/projectmanagement modules.

Noab adres